You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Regulamin płatności Dotpay

Regulamin płatności Dotpay

Regulamin w związku z płatnością za wpisowe do turniejów oraz licencję zawodniczą.

1. Organizacją pobierającą opłaty online przez Dotpay za wynajem kortów tenisów jest:

Stowarzyszenie Polska Federacja Padla
Ul. Jana Heweliusza 1,
05-600 Grójec
NIP 7972064089
Tel.: +48 607 576 322
E-mail: biuro@pfpadla.pl

2. Przedmiotem wpłat jest zgłoszenie do turnieju oraz zakup licencji zawodniczej wg. cennika:

Wpisowe do turnieju młodzieżowego – 40 zł
Wpisowe do turnieju kategorii C – 40 zł
Zakup licencji zawodniczej (ważna rok od momentu zakupu) – 90 zł
Wpisowe do turnieju kategorii B z licencją – 70 zł
Wpisowe do turnieju kategorii B bez licencji – 90 zł
Wpisowe do turnieju kategorii A z licencją – 70 zł
Wpisowe do turnieju kategorii A bez licencji – 90 zł

3. Zawodnicy oraz klienci by dokonać zakupu lub wziąć udział w turnieju Polish Padel Tour zobowiązani są do podania prawdziwych danych na etapie rejestracji w systemie.

4. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z płatnościami online.

5. Możliwość zapłaty online dostępna jest tylko dla potwierdzonych klientów mających już zarejestrowane konto w systemie rezerwacji Korty.org.

6. Klient może zrezygnować z opłaty wpisowego 24h przed rozpoczęciem turnieju.

7. Reklamacje związane z opłatą wpisowego lub licencji zawodniczej rozpatrywane są do 14 dni. W szczególnych wypadkach okres rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni po ówczesnym powiadomieniu zgłaszającego. W przypadku uzasadnionej reklamacji reklamującemu zostanie zaproponowany zwrot kosztów związanych z uzasadnionymi nieprawidłowościami. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości działania płatności internetowych wymagają numeru ID płatności. W przypadku jego braku do zgłoszenia reklamacji konieczne jest dołączenie potwierdzenia dokonania przelewu. Może być to plik w formacie pdf, a także zrzut z ekranu (screenshot) lub po prostu spisane wszystkie istotne szczegóły: data, kwota transakcji, nazwisko (nazwa) nadawcy, numer rachunku odbiorcy, tytuł przelewu.

8. Operatorem płatności internetowych jest: Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

9. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Przeliczenie kwot wpłaconych w innych walutach dokonuje się według kursu z dnia dokonania transakcji obowiązującego u operatora płatności internetowych.

10. Klient dokonując płatności, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

11. Za wszystkie nasze usługi za pomocą dowolnej karty kredytowej lub przelewem natychmiastowym. DotPay gwarantuje pełne bezpieczeństwo transakcji w internecie. Transakcje internetowe są bezprowizyjne.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

12.Lista obsługiwanych kart i przelewów:

Karty płatnicze:

 • VISA
 • MasterCard

Przelewy transferowe, przelewy natychmiastowe:

 • mTransfer (mBank)
 • SEZAM (Bank Przemysłowo-Handlowy BPH SA)
 • Płacę z Inteligo (konto Inteligo)
 • Pekao24 (Bank Pekao S.A.)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • MilleNet (Millennium Bank)
 • Przelew24 (BZWBK)
 • Deutsche Bank PBC S.A.
 • ING Bank Śląski
 • Kredyt Bank S.A. (KB24)
 • Płać z Nordea
 • Inteligo (Bank PKO BP)
 • Przelew z BPH
 • Credit Agricole
 • oraz płatności w formie PRZEKAZU/PRZELEWU Z DOWOLNEGO BANKU oraz w formie PRZEKAZÓW POCZTOWYCH.

Ogólnoświatowy zasięg:

 • pełna obsługa transakcji zagranicznych
 • interfejs użytkownika dostępny w 9 wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim czeskim i bułgarskim
 • obsługa transakcji w pięciu walutach: PLN, GPB, EUR, USD, CSK, JPY
 • opcja przeliczania kursów walut.