You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Polska Federacja Padla w PKSN

Polska Federacja Padla jako 44 organizacja członkowska dołączyła do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich został powołany 19 października 2017 roku. Podstawowym celem PKSN jest rozwój sportu, a w szczególności rozwój, promocja i ochrona prawna sportów nieolimpijskich. PKSN to niezależna organizacja pozarządowa, której członkami mogą zostać zarówno przedstawiciele sportów nieolimpijskich jak i sportów olimpijskich.