You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PFP członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Padla (EPA)

Polska Federacja Padla dołączyła do grona krajów Europejskich zrzeszonych w European Padel Association. Europejskie Stowarzyszenie Padla (EPA) jest organizacją parasolową wszystkich europejskich federacji i stowarzyszeń skupiających swoją działalność wokół padla. EPA została założona w 2018 r. przez lokalne federacje europejskie i jest organizacją non- profit.

Cieszymy się że mogliśmy dołączyć do struktur organizacji, w której dzięki wymianie doświadczeń z różnych rynków i jednocześnie dzięki połączeniu sil na rzecz jeszcze dynamiczniejszego rozwoju padla na świecie robimy kolejny krok w kierunku popularyzacji tej dyscypliny w Polsce – podkreśla Marcin Potrzebowski, prezes PFP