You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2 września odbędzie się Otwarty Turniej Padla – SINUS

Zapraszamy na turniej klubowy we współpracy z PFP.

Z okazji DNI WILANOWA serdecznie zapraszamy na OTWARTY TURNIEJ PADLA o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w klubie Sinus!
/English version below/

Turniej odbędzie się 2 września 2018r (niedziela).
Ograniczona ilość miejsc!
Gwarantujemy super atmosferę i dużo sportowych emocji!

Zgłoszenia: należy przesyłać na adres weronika@sinussportclub.pl lub wpisywać się w recepcji klubu.

Termin zgłoszeń: zgłoszenia przyjmowane są do czwartku 30.08.2018 do godziny 12:00.

Gramy w dwóch grupach A i B. W zależności od ilości zawodników turniej rozegramy w grupach lub systemem pucharowym do dwóch przegranych, a losowanie odbędzie się w piątek o godz 13.00. Cztery pierwsze pary, które grały w naszych poprzednich turniejach będą rozstawione, a pozostałe pary będziemy losować. Czasowy harmonogram będzie rozpisany w piątek do godz 15.00.

Zasady turnieju:
– Turniej amatorski;
– Niedziela godz. 9.00 pierwsze mecze;
– Liczba zawodników w tabeli głównej jest ograniczona do 8 par w każdej grupie. (Liczy się kolejność zgłoszeń). Informacje będą publikowane na naszej stronie i na naszym funpagu;
– Gramy systemem do dwóch przegranych. Wszyscy mają gwarantowaną podobną ilość meczy (min 2 mecze). Zawodnicy będą grać jednego pełnego seta. Jeżeli w secie będzie stan gemów 6:6 rozegrany będzie tie break do 7 pkt (do 2pkt przewagi).
Finał będzie grany do dwóch wygranych setów od stanu 0:0.
– Sędziują sami zawodnicy, na finał będzie przypisany sędzia;
– Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny;

Opłata startowa: 70 zł (osoba)
Można wpłacać bezpośrednio w recepcji klubu kartą/gotówką lub na konto organizatora do dnia 30 sierpnia:

Sinus sport club M. Łuczyński
Wał Zawadowski 99 Warszawa
10 1160 2202 0000 0001 1245 7477
Z dopiskiem: “Turniej Padla imię i nazwisko, grupa”

————————————————————————————-

Due to Wialnow Days event we would like to invite You for OPEN PADEL TOURNAMENT which will be held on Sunday September 2nd. Number of players limited!
Great atmosfere and good matches guaranteed!

Submissions should be sent to weronika@sinussportclub.pl. You can also register at the club reception.

Deadline: Applications will be accepted until Thursday August 30th utill noon.

We will play in two groups A and B. Depending on number of players we will play in groups or the knockout table to two losses and the drawl will be published on Friday at 1:00 pm. The first four couples who were playing in our previous tournaments will be seeded, and the other will be drawn. The time schedule will be posted on Friday at 3.00 pm on our website and our funpage.

Tournament rules:
– This is an Amateur Tournament;
– The first match on Sunday September 2nd starts at 9:00 am;
– The number of players is limited to 8 pairs in each group. Complete registration is after the sign in fee is payed. Information will be posted on our website and on our funpage;
– We will play for each place. Everyone is guaranteed to play a similar number of matches (min two). We’ll be playing one set starting from 0:0 . If there is 6:6 gems in the set we will play a tiebreak till 7 points (it has to be 2 point advantage). The final will be played to the best of three from 0:0 score;
– Players will referee their matches, but for the final match the referee will be assigned.
– All disagreements will be settled by the Main Referee.

Entry fee: 70 pln per person
You can pay by card or with cash directly at the club reception or make a bank transfer to the organizers account until August 30th:

Sinus sport club M. Łuczyński
Wał Zawadowski 99 Warszawa
10 1160 2202 0000 0001 1245 7477
With a note: “The padel tournament name and surname, group”

See You on the padel court!!!