You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MARCIN POTRZEBOWSKI DOŁĄCZA DO ZARZĄDU EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PADLA

Miło nam poinformować, że nasza pozycja na europejskim rynku padla staje się coraz bardziej znacząca. Prezes Polskiej Federacji Padla – Marcin Potrzebowski – został powołany do struktur FEPA (Federation of European Padel), gdzie od nowego roku objął stanowisko Członka Zarządu.

Bardzo się cieszę z tej nominacji i dziękuję za zaufanie. To dla mnie duży zaszczyt i jednocześnie nadzieja na to, iż będąc w strukturach FEPA my jako Polska będziemy mieli jeszcze większy wpływ na rozwój padla w kraju i na arenie międzynarodowej– podkreśla Marcin Potrzebowski, prezes PFP.