You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU WAŻNOŚCI LICENCJI

W związku z sytuacją pandemiczną i ograniczonymi możliwościami organizacji turniejów, zdecydowaliśmy się przedłużyć licencje PFP 2020 o dodatkowe 6 miesięcy od daty zakupu. Dowodem posiadania licencji zawodniczej jest wykaz publikowany na stronie www.pfpadla.pl.

Jednocześnie przypominamy, iż Polska Federacja Padla ma wyłączne prawo do zarządzania licencjami zawodniczymi dla zawodników grających w padla tj. przyznawania i pozbawiania licencji, uprawniających do współzawodnictwa sportowego PFP oraz Międzynarodowej Federacji Padla (FIPA) lub Europejskiej Federacji Padla (FEPA).