You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POLISH PADEL – GO OLYMPICS

Ogłaszamy Eliminacje dla zawodników do Igrzysk Europejskich w Krakowie 2023

  • do rozgrywek awansują 2 pary męskie oraz 2 pary żeńskie
  • reprezentanci zostaną wyłonieni na podstawie wyników osiągniętych w turniejach eliminacyjnych
  • turniejami eliminacyjnymi są kolejnych 5 turniejów w półrocznym kalendarzu Polskiej Federacji Padla:

1. Szczecin PPT
2. Warszawa PPT
3. Warszawa SuperSeria
4. Warszawa PPT
5. TBC

  • o zakwalifikowaniu się decyduje indywidualny wynik punktowy z 3 rozegranych turniejów
  • w sytuacji, gdy pary uzyskają ten sam wynik punktowy, zwycięzca zostanie wyłoniony po rozegranym meczu dodatkowym
  • w każdym z tych turniejów zostaną rozgrywane kategorie MĘŻCZYŹNI oraz KOBIETY, bez limitu zgłoszeń
  • pierwszy turniej eliminacyjny odbędzie się w w Szczecinie w dniach 14-15 stycznia
  • w sytuacjach wątpliwych decyzje podejmuje zarząd Polskiej Federacji Padla

Szczegółowy regulamin polskich kwalifikacji do IE znajduje się tutaj

Zarząd Polskiej Federacji Padla