You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Polish Padel Tour

Zapraszamy na kolejny turniej z cyklu Polish Padel Tour, który odbędzie się 24 Czerwca w klubie WKT MERA w Warszawie. Turniej będzie punktowany do rankingu Polskiej Federacji Padla i będzie rozegrany w trzech kategoriach!