You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Polish Padel Tour

Najbliższy turniej z Cyklu Polish Padel Tour odbędzie się podczas Dni Wilanowa w dniu 10 września br. od godz. 9:00. Turniej rozgrywany w trzech kategoriach: A (klub Sinus) oraz B i C (klub Plaża Wilanów). Zapisy do 8 września (piątek) do godz. 20 u Jakuba Słowińskiego 608361814 lub jakub.slowinski@pfpadla.pl