You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Historia federacji

Polska Federacja Padla powstała w 2017 roku. Od tego czasu działa na polskim rynku na rzecz rozwoju padla poprzez promocje, edukację i doradztwo w zakresie rozwoju tej dyscypliny sportowej. W roku 2018 r. PFP dołączyła do Światowej Organizacji Padla. Jesteśmy także współzałożycielem Europejskiej Federacji Padla zrzeszającej 16 krajów europejskich.

Naszą ambicją jest, aby społeczność zrzeszająca fanów padla rywalizowała na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Wspieramy zawodników i amatorów.